search error_outline

Våra avdelningar

Här är miljön föränderlig efter barnens intressen med rum och vrår som inspirerar och erbjuder många valmöjligheter. Vi lägger stor vikt vid att ge barnen tid och plats till lek, med varierat och tillgängligt material som stimulerar och utmanar det egna tänkandet.

Vi vistas ute varje dag, året runt, med närhet till vår park som inbjuder till lek och naturupplevelser. Vi upptäcker och upplever färg, form, mönster och får naturligt in språk, matematik och naturvetenskap. Ute får barnen utlopp för sin kreativitet och rörelseglädje. Vi upplever också att utevistelsen främjar barnens hälsa.

Vi strävar efter att utmana barnen i sitt tänkande, att hitta nya lösningar, att upptäcka olika uttryckssätt och att våga utvecklas. Med olika former av dokumentation försöker vi fånga processen av barnens upplevelser och lärande.