search error_outline

Trygghet och trivsel

Förskolan genomsyras av trygghet och trivsel för barn, föräldrar och pedagoger. De första veckorna varje termin lägger vi grunden för ditt barns fortsatta tid på förskolan.

Vi skapar trygghet i gruppen och ditt barn får tid att bekanta sig med miljön och alla nya kamrater. Vi arbetar på olika sätt med att vara en bra kompis och ditt barn lär sig de nya rutinerna.

Vår förskola har tillsammans med Musikantens förskola en likabehandlingsplan där det beskrivs hur vi arbetar förebyggande mot mobbning och trakasserier.