search error_outline

Barnets utveckling

I vårt pedagogiska arbete med barnen utgår vi ifrån deras intresse, tankar och funderingar. Vi skapar och förändrar våra lärandemiljöer utifrån detta för att kunna utmana barnen vidare i deras utveckling.

Vi tycker det är viktigt att ge barnen en tilltro till sin egen förmåga och ger dem tid och möjlighet att få ”kunna själva” och försöker därför skapa en så tillåtande miljö som möjligt. Barnen arbetar med olika projekt i olika gruppkonstellationer, både åldershomogena – och åldersblandade, allt för att ge dem så rika erfarenheter som möjligt. Vi lär av varandra! Vilken tur att vi är olika!

För att kunna se och ta tillvara barnens intresse och funderingar så jobbar vi med pedagogisk dokumentation. Vi fotograferar, filmar, skriver och ritar för att i efterhand kunna samtala om och fundera över vad vi har gjort och tänkt för att kunna gå vidare i processen. Här synliggör vi barnens lärande för alla; barn, föräldrar och pedagoger. Det är processen som är viktig och inte den färdiga produkten.